Хүргэлт хэрхэн хийгдэх вэ?

Хүргэлт

1. Худалдан авсан барааг компанийн бараа хүргэгч нар хүргэнэ.
        2. Хүргэх хугацаа нь барааны төрлөөс хамаарч 2 өөр байна.
                a. Электрон бараа, компьютерыг худалдан авагч ажлын өдрүүдэд 14:00 цагаас өмнө захиалвал оройдоо (15-20 цаг), 14:00 цагаас хойш захиалвал маргааш нь үдээс өмнө юмуу үдээс хойш (10-15, 15-20цаг), амралтын өдрүүдэд захиалвал ирэх даваа гарагын үдээс хойш нь (15-20) хүргэгдэнэ.
                b. Гэрийн болон албан тасалгааны тавилгыг ажлын өдрүүдэд 16 цагаас өмнө захиалвал маргааш нь, 16 цагаас хойш захиалвал нөгөөдөр нь, амралтын өдрүүдэд захиалвал дараа 7 хоногийн мягмар гарагт хүргэж угсарна.
        3. Интернет дэлгүүрийн барааны хүргэлт нь барааны үнийн дүн нь 250'000 төгрөгөөс их байвал хот дотор үнэ төлбөргүй байна. Харин худалдан авсан барааны үнийн дүн нь 250'000 төгрөгөөс бага байвал дараах төлбөртэй байна:
                a. 10.00-15.00 цагийн хооронд хүргүүлэх бол 12,000 төгрөг
                b. 15.00-20.00 цагийн хооронд хүргүүлэх бол 12,000 төгрөг
        4. Хот доторх хүргэлт нь хотын дараах хязгааруудад хийгдэнэ:
Улиастайн гүүр, Нисэхийн товчоо, Яармагийн товчоо, Баруун аймгуудын салдаг 3 замын уулзвар, Орбитын тойргийн                    буудлаас Тахилт салдаг уулзвар, Орбитын шинэ эцэс, 7 буудлын салдаг уулзвар /Цагдаагийн пост/, Дамбадаржаа шинэ              эцсийн буудал, Баруун, зүүн салаа
        5. Хотоос гадагш хүргэлтийн төлбөрийг дараах байдлаар тогтооно:

        6. Тухайн барааны хүргэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Интернет худалдааны мэргэжилтэн вэб сайтад “миний захиалга” хэсэгт оруулна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлд худалдагдсан, захиалганд байгаа бараа хэзээ хаана хэнд очсон тухай мэдээ багтана.