Хүргэлт хэрхэн хийгдэх вэ?

ХҮРГЭЛТ:

        1. Худалдан авсан барааг компанийн бараа хүргэгч нар хүргэнэ.
        2. Хүргэх хугацаа нь барааны төрлөөс хамаарч 2 өөр байна.
                a. Электрон бараа, компьютерын барааг худалдан авагч ажлын өдрүүдэд 17 цагаас өмнө захиалвал МАРГААШ нь, 17 цагаас хойш захиалвал НӨГӨӨДӨР нь, амралтын өдрүүдэд захиалвал ирэх МЯГМАР гарагт хүргэнэ.
                b. Гэрийн болон албан тасалгааны тавилгыг ажлын өдрүүдэд 16 цагаас өмнө захиалвал МАРГААШ нь, амралтын өдрүүдэд захиалвал ирэх МЯГМАР гарагт хүргэж угсрана.
        3. Интернет дэлгүүрийн барааны хүргэлт нь барааны үнийн дүн нь 250'000 төгрөгөөс их байвал хот дотор үнэ төлбөргүй байна. Харин худалдан авсан барааны үнийн дүн нь 250'000 төгрөгөөс бага байвал 12,000 төгрөгийн төлбөртэй байна:
        4. Хот доторх хүргэлт нь хотын дараах хязгааруудад хийгдэнэ:
Улиастайн гүүр, Нисэхийн товчоо, Яармагийн товчоо, Баруун аймгуудын салдаг 3 замын уулзвар, Орбитын тойргийн                    буудлаас Тахилт салдаг уулзвар, Орбитын шинэ эцэс, 7 буудлын салдаг уулзвар /Цагдаагийн пост/, Дамбадаржаа шинэ              эцсийн буудал, Баруун, зүүн салаа

        6. Тухайн барааны хүргэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Интернет худалдааны мэргэжилтэн вэб сайтад “миний захиалга” хэсэгт оруулна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлд худалдагдсан, захиалганд байгаа бараа хэзээ хаана хэнд очсон тухай мэдээ багтана.